Монтаж

Ръчно или с помощта на механични приспособления се сглобяват или монтират различни детайли и възли.

Галерия