Пресоване на термореактивни материали

Технологично оборудване:

  • Хидравлични преси със затв. усилие от 40 до 600 т.
  • Машина за леене под налягане на каучук DESMA със затварящо усилие 800 kN.
  • Машина за леене под налягане на термореактивни пластмаси Краус Мафей със затварящо усилие 200 т.

В участъка се произвеждат детайли от термореактивни материали – фенопласти, ВМС и каучук,   предназначени за машиностроенето и електротехниката.

Над 90% от продукцията се изнася за ЕС.

Галерия