Сертификати

„Бунай” АД има внедрени сертифицирани системи за управление и осигуряване на качеството ISO 9001:2015 и система за управление на качеството в автомобилостроенето IATF 16949:2016. Осигуряваме устойчивост на своята дейност чрез сертифицираните системи за управление на околната среда ISO 14001:2015 и за здравословни и безопасни условия на труд ISO45001:2018.