Обслужване на клиенти

Бунай АД осигурява на клиентите си доставка на произвежданите детайли до всяка точка на света. Според изискването на клиентите организирането и спедицията на транспорта, може да се извърши изцяло от страна на Бунай АД, като фирмата има дългогодишен опит в предоставянето на всякакви видове транспотрни услуги – сухопътен, морски и въздушен. Към момента Бунай АД експедира детайли до произвовдствените бази на своите клинти в Северна Америка, Китай, Индия, Турция, както и множество европейски държави – Великобритания, Холандия, Германия, Полша, Чехия, Унгария, Белгия, Босна и Херцеговина, Македония и др.