Качество

Измервателна лаборатория

Качеството на продукцията се контролира с помощта на прецизна измервателна техника:

  • Трикоординатна измервателна машина DEA PIONEER 10.06 със софтуер PC-DMIS. Подходяща както за измерване на първи мостри, така и за статистически контрол.
  • Измервателен микроскоп TESA VISIO 300 GL DCC със софтуер TESA Reflex Vision. Подходящ за измерване на първи мостри, измерване на дълги серии от детайли и визуализиране на дефекти по детайлите
  • Портативен спектрофотометър Konica Minolta CM – 2600d
  • Уреди за механични и термични изпитания на пластмаси, както и прибори за извършване на специфични функционални тестове на произвежданите изделия, съгласно клиентските изисквания.

Галерия