За нас

Опит

“Бунай” АД е наследник на дългогодишни производствени традиции и опит. Производството на детайли от пластмаси започва от 1952 г. в цех към местната кооперация. През 1966 г. “Бунай” става самостоятелно предприятие. От началото на неговото съществуване в завода се преработват различни видове термопластични и термореактивни пластмаси.

Настояще

„Бунай” АД произвежда детайли от пластмаса, бакелит и каучук, както и инструменти за тяхното производство. На територията на Дружеството има изградени участъци за утразвуково заваряване на пластмасови детайли, нанасяне на лакови покрития и ситопечат, монтаж на възли и изделия. Имаме опит в организацията на производството и осигуряване на качеството както за масови, така и за средни и малки серии от разнообразни пластмасови детайли.

Фирмата работи с оборудване с високи технологични възможности. „Бунай” АД разполага с Инструментален цех, оборудван с необходимите машини за поддръжка, ремонт и изработване на нови шприцформи и пресформи. Качеството на продукцията се контролира с помощта на прецизна измервателна техника Осигуряваме устойчивост на своята дейност чрез сертифицираните системи за управление на околната среда и на здравословни и безопасни условия на труд.

Бъдеще

Бунай е една непрестанно развиваща се система. Показател за това е непрекъснатият стремеж към обновление, както на машинния парк, така и на сгради и съоръжения.

Стремежът ни към удовлетворение на нашите клиенти и вниманието ни върху всеки детайл са част от добре работещ процес, който спомага да проектираме бъдещето в настоящето, където Ви очакваме!